TERACO HEŘMAN

TERACO HEŘMAN

Milan Heřman
544 54 Velký Vřešťov 117
tel: 737 873 615
mail:teracoherman@seznam.cz

TERACO HEŘMAN
Teraco na celý život
TERACO HEŘMAN
Teraco šité na míru
TERACO HEŘMAN
Kvalita za rozumnou cenu

Výrobní postup

Podlahy

1. Podklad:

Vhodným podkladem pod teraco je beton třídy B15 a vyšší v tloušťce 6 – 8 cm vyztužený kari sítí s oky 10x 10 cm a tloušťce min. 6 mm. Beton musí být oddilatován od zdí miralonem o síle  3-10 mm. U větších ploch je nutné beton rozdilatovat na čtverce 3x 3 m a v místech, kde dochází k pnutí. Tyto a další podmínky vyhodnotíme dohlídkou v místě realizace před zahájením prací. Povrch betonu musí být hrubě ztržený - negletovaný. Nerovnost betonu by neměla přesahovat ± 3mm na dvou metrech. Teraco lze samozřejmě odlévat i na staré betony, anhydrid, kov i např. na původní teraco. V těchto případech je vhodné použití adhezního můstku.

2. Příprava podkladu:

Sešití nežádoucích prasklin, odbroušení nerovností podkladu, vyrovnání nebo doplnění podkladu. Na připravený povrch se v požadovaných místech připevní dilatace (hliníkové, mosazné, plastové). Je-li to třeba, povrch se penetruje, nebo se aplikují adhezní můstky.

3. Nanášení teraca:

Teraco se vylévá v tloušťce 10 – 30 mm v závislosti na použitém materiálu. U klasických cementových směsí je podlaha pochozí nejdříve po 24 hodinách, a to po deskách (dřevotříska, extrudovaný polystyrén atd.), které povrch ochrání. Jestliže je použita nákladnější rychletvrdnoucí směs, je povrch pochozí už po 2 hodinách. S ohledem na to je vhodné v objektu nebo kolem něj používat jiné cesty, nebo připravit přechody.

4. Broušení a tmelení:

Teraco brousíme suchou cestou, používáme nářadí a nástroje, které zajišťují co nejúčinnější odsávání odbroušeného materiálu, čímž významně snižujeme prašnost během pracovního procesu. Teraco je brousitelné v závislosti na teplotních podmínkách za 2 – 7 dnů, u rychletvrdnoucí směsi za 24 hodin. Při hrubém broušení se podlahy odbrousí o několik mm, podle hrubosti plniva. Po zbroušení se podlahy tmelí. Zatmelená podlaha je pochozí v závislosti na teplotě, nejdříve cca po 30 minutách. Tmel podlahu částečně chrání před poškozením nečistotami a stavebními hmotami, proto je někdy dobré podlahu nechat zatmelenou do doby, než se dodělají všechny práce, které by mohly poškodit už dokončenou podlahu, tzn. omítky, štuky, opravy zdí, instalace zábradlí, natírání zábradlí, zvýšený provoz apod. I tak je ovšem třeba dbát zvýšené opatrnosti na znečištění rozmočeným kartonovým papírem, dřevotřískou, nasákavými a barvenými látkami! Jedná se o různé impregnace - např. zelený bochemit na ochranu střešní konstrukce. V případě podobných rizik je nutné podlahu zakrýt (geotextílie, fólie atd.). V poslední fázi broušení se z teraca obrousí tmel pomocí jemných brusů a teraco získá konečný vzhled.

5. Impregnace:

Po zbroušení se povrch očistí, nechá vyschnout a následně se impregnuje. Díky různým druhům impregnací a vosků můžeme dosáhnout nezměněného, mokrého, matného a lesklého vzhledu. K dispozici máme mj. impregnace vhodné do prostředí, kde dochází ke styku s potravinami. Provoz je omezen jen na několik hodin.  

Schody

Postup je totožný jako u podlah, navíc se samozřejmě provádí rozměření a instalace šalování. Schody se brousí suchou cestou.
 

Prefabrikované výrobky

Jedná se o schody, parapety, desky, sokly ad. Osazují a upravují se na místě, upevňování provádíme pomocí stavebních lepidel, nebo speciálních epoxidových lepidel na kámen.
 

Požadavky na stavbu a objednatele:

Technická dokumentace, elektřina a voda, sklad nářadí, sklad materiálu, pracovní prostor, ukládání odpadu (sutí, odbroušeného prachu, nebo šlemu), zajištění teploty 5°C a více v zimních měsících v místě prací.
TERACO HEŘMAN